T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Binalarda Enerji Verimliliğininin Artırılması Projesi

Uluslararası Binalarda Enerji Verimliliği Sempozyumu

Dr. Roman BABUT, Ph.D.

Polonya Ulusal Enerji Tasarrufu Ajansı (KAPE) 

Dr. Roman BABUT, 1973 yılında Varşova Teknoloji Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden mezun oldu; Polonya Bilimler Akademisi Temel Teknolojik Araştırmalar Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak betonarme kompozit malzemeler (Doktora) mekanik özellikleri üzerinde çalıştı; 1985 yılında, binalarda enerji verimliliğini sağlamak için düşük enerjili binaların test edilmesi ve modellenmesi için yeni bir araştırma alanı başlatmıştır. 1994'ten beri Polonya Ulusal Enerji Tasarrufu Ajansı (KAPE) için 25'den fazla uluslararası enerji verimliliği projesinin koordinatörü olarak çalışmıştır. 2012'den beri WUT'da binalarda Enerji Verimliliği Konusunda Öğretim Görevlisidir ve Polonya Ulusal Enerji Tasarruf Ajansı Yönetim Kurulu Başkanının uluslararası ilişkiler danışmanıdır.

Dr. Paul DAVIDSON

 Bina Araştırma Kurumu, İngiltere

Dr. Paul Davidson, BRE'nin Sürdürülebilir Enerji Teknik Müdürüdür ve binalarda enerji verimliliği konusunda uluslararası kabul görmüş bir uzmandır.

Binalarda enerji verimliliği konusunda Birleşik Krallığa ve diğer hükümetlere çeşitli teknik ve politik desteğin verilmesinden sorumlu olmuştur. En son olarak, İngiltere'deki ve diğer ülkelerdeki Binalarda Enerji Performansı Direktifi uygulanmasına ve diğer yetki alanlarında öncü girdi sağlamak konularında çalışmıştır. Ayrıca İngiltere Bina Yönetmeliği'nin revizyonuna ve enerji hesaplama araçlarının, SAP ve SBEM'in geliştirilmesi de dahil olmak üzere diğer enerji politikası girişimlerinden sorumlu olmuştur.
 

Prof.Pieter de WILDE

Plymouth Üniversitesi

Profesör de Wilde, İngiltere'de Plymouth Üniversitesi Yapı Performans Analizi bölüm başkanlığını sürdürmektedir.Termal konular üzerine odaklanan bina bilimi uzmanıdır. Özel ilgi alanı termal yapı performans simülasyonu ve binalarda ve mühendislikte kullanımıdır. Ayrıca, hesaplama sonuçlarının geçerliliği ve bina işletmeciliği ve tesis yönetimi uygulamasındaki anlamları üzerinde eleştirel düşünmeyi mümkün kılan, gerçek günlük bağlamında performans izleme konusuna ilgi duymaktadır. Prof Dr de Wilde, IBPSA-Dünya sekreteri,  IBSAPA-İngiltere ve EG-ICE Başkanı, CIBSE Üyesi ve ASHRAE üyesidir.

 

Esra TURAN TOMBAK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünde Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire Başkanlığında Şube Müdür Vekili olarak görev yapan Esra Turan Tombak, orta ve lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra 1992 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. MNG Targem A.Ş. ve Koluman İnşaat A.Ş.’de büro ve şantiye mimarı olarak çalışmasının ardından 1997 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda Mimari Proje Daire Başkanlığında mimar olarak göreve başlamıştır. Hükümet konağı, adliye binası, cezaevi gibi yönetim yapılarına ait proje hazırlama ve proje kontrollüğünün yanı sıra, Çevre Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Danıştay Başkanlığı Hizmet Binaları yarışma raportörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 
 
2009 yılında Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında ikincil mevzuat düzenlemek ve yürütmek üzere bakanlık dahilinde kurulan enerji verimliliği biriminde görev almıştır. Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ve BEP-TR yazılım programı geliştirilmesi süreçlerinde aktif olarak çalışmıştır. LEED uzmanlığı da bulunan Tombak, Bakanlığın paydaş olduğu ulusal ve uluslararası projelerde ve Bakanlığın ana faydalanıcısı olduğu AB Binalarda Enerji Verimliğinin Artırılması Projesinde koordinatör olarak görev yapmaktadır. 
 

Jana BENDZALOVA

ENBEE s.r.o. (Çevre ve Bina Enerji Verimliliği) - Slovakya

Jana Bendžalová, binaların enerji performansı konularında çalışan danışmanlık ve araştırma şirketinde idari müdür ve araştırmacı olarak çalışmaktadır.
2016 yılına kadar, Bina Test ve Araştırma Enstitüsünde, hesaplama metodolojisi, sertifika, uzman eğitimi ve minimum gereksinimlerin en uygun seviyesinin hesaplanması konularına odaklanan EPBD'nin ulusal uygulanması konusunda bölüm başkanı olarak çalıştı. Concerted Action'da (2005-2016) Slovakya temsilcisi ve yeni CEN standartları geliştirme için İrtibat Komisyonu üyesiydi.  AB ulusal hesaplama metodolojilerinin teknik değerlendirmesi ve AB üyesi olmayan ülkelerde EPBD'nin uygulanması için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) için projelerde Gönüllü Avrupa sertifikasyon planı üzerine Avrupa Komisyonu, DG ENER çalışmalarında uzman olarak çalışdı (Moldova, Kırgızistan).
Halen, DG ENER için "konut dışı binalar için Avrupa Ortak Gönüllü Sertifika Programı Sağlanması" üzerine çalışmalar yürütüyor.

Ergin KAYA

Idetek A.Ş.

Kıdemli teknik uzman ve iş adamı. 

25 yıldan uzun süredir Enerji Yönetimi (EM) ve Bina Otomasyon Sistemleri (BAS) alanlarında çalışmaktadır. 
EM (evd.com.tr) ve BAS (idetek.com) konularında çalışmalar yapan Türkiye merkezli iki mühendislik şirketlerinin ortağıdır. 
İngiltere'de KOBİ'lere danışmanlık ve koçluk konusunda uluslararası bir iş yaratmaktadır.
Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma Yüksek lisansı- DMU/UK  Elektronik ve Haberleşme Mühendisi – ITU/TR.

Alex HENNEY

EEE Ltd.

Alex Henney, İngiltere'de Bristol ve Virginia'da üniversitelerde mühendislik ve ayrıca Londra School of Economics'te ekonomi okudu. McKinsey ve Company, İngiliz Kamu Hizmetinde ve Londra Elektrik'te müdürlük gibi çeşitli görevlerde bulundu. 1987'de İngiltere’nin rekabetçi bir şekilde yeniden yapılandırılmasını öngören ilk kişi oldu ve ilk günlerinde Bakanın yanında yer aldı. Daha sonra, 14 ülkede akıllı ölçüm araştırması yapmak da dahil olmak üzere, Norveç'ten Yeni Zelanda'ya elektrik piyasalarına ve düzenlemelerine danışmanlık yaptı.

 

Andy DEACON

Future Climate, İngiltere

Andy Deacon halen iklim değişikliği konusunda eylem sürekliliğini sağlamak  için yenilikçi politika ve dağıtım programlarında çalışan kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Future Climate'de yönetici olarak görev yapmaktadır.

Andy'nin 20 yıllık kariyeri hükümet, akademisyen ve STK sektöründe iklim değişikliği, enerji ve hava kalitesi üzerine yoğunlaşmıştır. Kentlerde karbon azalımı, topluluk enerjisi, ev yenilenmesi, enerji tasarrufu davranışı ve hava kalitesi yönetimi konularında büyük girişimler başlattı. 
Future Climate'e katılmadan önce Andy, Global Action Plan, Energy Saving Trust ve Greater London Authority'de rol aldı. Andy, Coğrafya ve Çevre Araştırmaları alanında lisans ve Uygulamalı Meteoroloji ve Klimatoloji alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.
 

Dr.Andrzej SZAJNER

Baltık Enerji Koruma Ajansı (BAPE), Polonya

Andrzej Szajner, 30 yılı aşkın tecrübeye sahip bir enerji danışmanı ve denetçisidir. Dr Szajner, enerji denetimlerinin ve konut, kamu ve ticari tesislerin fizibilite etüdlerinin hazırlanması ve bunların çevresel etkilerinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere sayısız enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde yer almıştır. Farklı yerli ve yabancı kaynakların finanse ettiği birçok enerji verimliliği ve YEK projesinin uygulanmasına katılmıştır. Dr Szajner Avrupa, Çin ve Japonya'daki üniversiteler ve kurumlarda çeşitli öğretim ve araştırma görevlerini üstlendi.

"Enerji ve Çevre Koruma Kuruluşları "- SAPE-POLONYA Ulusal Birliği Başkanıdır.

Dr.Hicham LAHMIDI

Bureau Veritas 

Dr Hicham LAHMIDI, Binalar için Enerji Verimliliği alanında önemli uygulama tecrübesine sahip Fransız enerji uzmanıdır.

Fransa'da Enerji Performansı Geliştirme Direktifinin aktarılmasına ve yeni ve mevcut binalar için Fransız yönetmeliğinin geliştirilmesinde görev aldı. Ayrıca Fransa'da Düşük Enerji İnşaat Etiketinin geliştirilmesine katıldı. Binalarda enerji verimliliği ile ilgili farklı Avrupa projelerini yönetti.: ASIEPI, Cense, Buildup... Ve genetik algoritmalara dayalı çok kriterli bir karar verme yazılımı geliştirdi.CSTB (Bina Bilimi ve Teknik Merkezi), IFP, Dalkia, Progepi'de çalıştı ve halen Bureau Veritas'ta çalışmaktadır.
 

Enes AKGÜN

Schneider Elektrik

16/05/1983 de doğdu. 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği'nden mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2010- 2012 yılları arasında Ankara'da Enerji Ticaret Mühendisi olarak göreve başladı. 2012'de kariyerini, Schneider Electric'de Enerji Verimliliği Danışmanı olarak değiştirdi hem sanayi şantiyelerinde hem de binalar için enerji denetimi yapmaya başladı. 2015 yılından bu yana, Enerji Verimliliği Bölümü Proje Müdürü olarak çalışmaktadır. Ana sorumluluklarının yanı sıra; ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Danışmanı olarak çalışmaktadır.

 

Johann ZIRNGIBL  

Bina Bilimi ve Tekniği Merkezi, Fransa

CSTB'nin kıdemli bilim adamı olan Johann ZIRNGIBL şu anda CSTB'deki uluslararası projeler ve standartların yöneticiliğini yapmaktadır. Araştırma ve geliştirme (ulusal, Avrupa ve uluslararası projeler, proje yönetimi) alanlarında ve normalleştirme alanında çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. CEN TC228 / WG4 "Binalarda ısıtma sistemleri- hesaplama yöntemleri" ve ISO TC 205 / WG9 "ısıtma ve soğutma sistemleri" ve CEN TC371 / WG1 "EPBD standartları grubu" düzenleyicisidir. Johann ZIRNGIBL, binalardaki enerji performansıyla ve Avrupa Direktifinin komşu ülkelere aktarılmasıyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu (DG TREN, GM kuruluşu, DG'nin genişlemesi), Dünya Bankası ve Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (EBRD) için uzmanlık yapmıştır ve yapmaktadır. AB finansmanlı "Konut dışı binalar için Avrupa Ortak Gönüllü Sertifika Programı'nın Sağlanması Projesi" proje liderliğini yapmaktadır.

Murat TARIM

Endüstriyel Enerji

MBA Petrol Mühendisi, Binalarda Enerji Verimliliği Etüt ve Proje Uzmanı Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi ortağı (Endüstriyel Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.) Proje finansmanı ve nakit yönetimi alanında 22 yıl bankacılık tecrübesi bulunmaktadır. Bu alanda Türk Ekonomi Bankasında 13 yıl üst düzey yöneticilik yapmıştır. 2010 yılında banakacılık sektöründen ayrılarak Enerji Verimliliği Danışmanlığı Şirketi olan Endüstriyel Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketini kurmuştur. Endüstride ve binalarda enerji etütleri gerçekleştirmekte, verimlilik artırıcı projeler geliştirmekte ve uygulamaktadır. Ekim 2016 yılında ÇŞB devam etmekte olan AB Teknik Yardım Projesinde görev almış ve “Türkiye'de mevcut binalarda enerji verimliliği önlemlerinin uygulanması için mali destek mekanizmalarının pazar segment analizi” çalışmasını yürütmüştür.

Yasemin SOMUNCU

Özyeğin Üniversitesi

Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi

Yasemin Somuncu, ODTÜ Mimarlık bölümünde Lisans derecesini aldıktan sonra Londra AA'dan Çevre ve Enerji Araştırmaları Yüksek Lisansı almıştır.   Bu alanda birkaç yıl tecrübeden sonra Özyeğin Üniversitesi CEEE'ye katıldı ve FP7  NEED4B ve BRICKER Projelerini koordine etti. İşbirliği yaptığı yayınlar:  "Enerji Verimliliği Boyutu ve İstanbul'da Sıfıra  Doğru 2050"; "Yeni Bir Bina İçin Enerji Verimliliği-Çekirdek Kavramı", "Enerji Verimli Akademik Binalar için Entegre Mühendislik ve Mimarlık", "Binalar için Enerji Sertifikasyon Sistemleri Kısa Tartışması"; "Parabolik Kanal Kollektörü (PTC) Sisteminin Hastane Binasına Uygulanması".

 

Prof.Dr. Shady ATTIA

Liège Üniversitesi

Prof.Dr. Shady Attia, bina performans simülasyonu ve izleme tekniklerini kullanarak tasarım karar desteği sağlama konularında çalışan bir mimar mühendistir. Uzmanlık alanı sıfır enerjili binalar ve yenilenebilir tasarmıdır. 2014 yılında Liège Üniversitesi'ne katılmış ve Sürdürülebilir Binalar Tasarım (SBD) Laboratuvarı'nı kurmuştur. Bir mimar ve LEED akredite profesyonel olarak bina tasarımı ve enerji danışmanlık şirketlerinin yanı sıra verimlilik programları oluşturmak için çeşitli hükümetlerle çalıştı. LEED ve Yüksek Performanslı Bina Tasarımları için danışmanlık ve teknik destek sağlamaktadır.

Zoran BOGUNOVIC

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı - Hırvatistan

Zoran Bogunovic, Yüksek Lisans Ekonomi - pazarlama, iletişim, bilinçlendirme, eğitim ve iletişim konularında  30 yılı aşkın tecrübe ve uzmanlığa sahip uluslararası bir danışman. 2005 yılından bu yana UNDP, USAID, GIZ ve EBRD gibi Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya'da iklim değişikliğine enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ,KOBİ rekabet gücü ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) artırma konusunda lider olan uluslararası kalkınma kurumlarının projeleri üzerinde çalışmaktadır.  Başarılı bir stratejist ve etkili iletişimcidir. Batı Balkanlar'da pazarlama stratejileri geliştirdi ve ulusal halkın bilgilendirilmesi kampanyalarını koordine etti ve bilgi merkezleri ve telefon bilgi hatları kurarak vatandaşlara bilgi yayma ve eğitim imkânı sağladı. Dönüşüm ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi başlatmak için önde gelen Avrupalı ​​üreticilerle enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji teknolojileri ve ürünleri konusunda işbirliği yaptı.

Namık SANDIKÇI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun olduktan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlamıştır. 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde yüksek lisansını tamamlamıştır.

2010 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Enerji Verimliliği Daire Başkanlığında görevine devam etmiş ve 2013 tarihinden itibaren Enerji Verimliliği ve Tesisat Daire Başkanlığında Şube Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 

Dr. Zoran MORVAJ

Dr. Z. Morvaj, elektrik mühendisliği doktorasına sahiptir. Doksanlı yılların başlarında İngiltere'de enerji ve çevre danışmanlık firmaları, uluslararası kalkınma bankaları ve yardım organizasyonları ve hükümetler için enerji geliştirme projeleri ve endüstri için performans geliştirme danışmanlık projeleri yürüttü. 1997 - 2003 yılları arasında yerel ofisi yönetmek üzere Tayland'a taşındı. Profesyonel gazete ve kitap yazarıdır . Enerji ve çevre konusundaki uluslararası yayınları Çince'ye çevrilmiştir. 2005 - 2012 döneminde Hırvatistan'da ulusal düzeyde yüksek bütçeli binalarda enerji verimliliği projesi geliştirdi ve yönetti. Son zamanlarda Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya'da önemli uluslararası kalkınma organizasyonları için enerji ve yenilenebilir enerji kaynakları geliştirme projeleri yönetmektedir. Şu anda EBRD, Hırvatistan, BH, Sırbistan ve Makedonya'daki enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üretimi projeleri için ayrılan 92 milyon Euroluk krediyi yönetmektedir.

Prof.Dr.Jan HENSEN

Eindhoven University of Technology

Prof.Dr.Jan Hensen, Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nde inşaat performansı bölümünde profesördür.Aynı zamanda Prag Çek Teknik Üniversitesi'nde yarı zamanlı profesör olarak çalışmaktadır. Yüksek performanslı binaların enerji kullanımı ve iç ortam kalitesi açısından optimize edilmesi için tasarım ve simülasyonu optimize etmek için hesaplama modellemesi ve simülasyonu konularında ders vermektedir..Binalar ve Kentlerde Akıllı Enerji lisans üstü programının  bilimsel direktörüdür. Birçok uluslararası enerji kurumunun bilimsel danışma kurulunda; 15 uluslararası üniversitede dış denetçi ve 18 bilimsel dergi değerlendirmecisi ve çok sayıda uluslararası araştırma projesinin üyesidir. Geçmişteki IPBSA Başkanı ve ASHRAE Üyesi, REHVA Üyesi, Binalar ve Çevre, Enerji ve Binalar ve Building Performance Simulation dergisinin kurucu ortak editörüdür.

Christiana HAGENEDER

GIZ

Avusturyalı. Viyana Teknoloji Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu, Viyana ve Paris'te mimar olarak çalıştı. Danube Üniversitesi Krems'teki Tesis Yönetimi'nde yüksek lisans derecesi ile enerji verimliliği alanında uzmanlaştı ve Avusturya Çevre ve Teknoloji Topluluğu bünyesindeki binalarda enerji verimliliği alanında çalıştı. 2012 yılından beri Ukrayna'da GIZ’de (Uluslararası Zusammenarbeit için Deutsche Gesellschaft) ekip lideri ve enerji verimliliği uzmanıdır. Ayrıca 2011 yılından beri Avrupa Komisyonu ve Avusturya hükümeti için uzman değerlendirici olarak çalışmaktadır.

Dr.Timuçin HARPUTLUGİL

Çankaya Üniversitesi

Timuçin Harputlugil, 1975 yılında doğmuştur. 1994-2012 yılları arasında eğitim gördüğü Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünden sırasıyla Lisans, Y.lisans ve Doktora derecelerini almıştır. Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Akademik kariyerinin yanı sıra farklı kurum ve mimari bürolarda birçok yapının tasarım ve uygulama süreçlerine katılmıştır. 2005 yılında Eindhoven Teknik Üniversitesi (TU/e – Hollanda) Mimari Tasarım Yönetimi alanında misafir öğretim görevlisi, 2010-2011 yılları arasında 6 ay Tübitak bursuyla Delft Teknik Üniversitesinde (TUDelft-Hollanda) misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Bilimsel makalelere, kitaplara, uluslararası ve ulusal bildirilere ve ulusal mimari proje yarışma derecesine sahiptir. Yapım teknolojileri ile mimari tasarım yönetimi başlığı altında, mimari tasarım kalitesi, tasarım süreçlerinde çok ölçütlü karar verme sistemleri ve enerji etkin tasarım konuları üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Francesca HUGONY

ENEA

Francesca Hugony, Milan Politecnico (İtalya) mezunu bir çevre mühendisidir. Ev ısıtma cihazları enerji performansı ve atmosferik emisyon faaliyetlerini ele alarak yakıtlar için bir deneysel araştırma merkezinde 10 yıldır çalıştı. Francesca, CEN TC295 ve mukabili İtalyan Mirror Group uzmanıdır. 2012 yılından beri binalarda enerji verimliliği faaliyetleri üzerinde çalıştığı ENEA’da araştırmacıdır. Avrupa projelerinde ve İtalya için bazı CE faaliyetlerinde yer aldı ve enerji verimliliği politikalarının uygulanmasında yerel kamu yetkililerini desteklemek için Lombardiya Bölgesi'ndeki ENEA yerel ofisini temsil etmektedir.

Dr.Zeki YILMAZOĞLU

Gazi Üniversitesi

Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde araştırmacı olarak görev yapan Yılmazoğlu, 2005 yılından beri fakülte üyesidir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 2002 yılında mezun oldu. Sırasıyla 2006 ve 2012 yıllarında Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde Yüksek Lisansını  ve Doktorasını tamamladı. Araştırma alanları, enerji dönüşüm sistemleri, plazma ve binalarda ve endüstride enerji verimliliği alanıdır. 1117 yataklı Gazi Üniversitesi Hastanesi Enerji Müdürüdür. 2016 yılında ASHRAE Bölge Isıtma ve Bölge Soğutma Kılavuzlarını Türkçe'ye çevirdi.

Kaan EMİR

Demir Enerji

Kaan Emir İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden 2015 yılında mezun olmuş ve aynı üniversitenin Enerji Enstitüsü’nde lisansüstü eğitimine devam etmektedir.  Çevre ve sürdürülebilirlik temalı çeşitli organizasyonlarda koordinasyon görevi yapmış olup 2016 yılının başından bu yana Demir Enerji’de danışmanlık görevini sürdürmektedir.