T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Binalarda Enerji Verimliliğininin Artırılması Projesi

Uluslararası Binalarda Enerji Verimliliği Sempozyumu

 

Sempozyum Hakkında

Uluslararası Binalarda Enerji Verimliliği Sempozyumu; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın faydalanıcısı olduğu ve AB ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ''Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Teknik Yardım Projesi ''kapsamında gerçekleştirilecektir.

 
Projenin öncelikli amacı,  Türkiye'deki mevcut ve yeni binalar için yürürlükte olan enerji verimliliği mevzuatının, kurumsal çerçevesindeki boşluk ve ihtiyaçları giderilmesidir. Mevzuatın, Avrupa'daki enerji verimliliği ile ilgili politika ve direktiflerle özellikle Binalarda Enerji Performans Direktifi (EPBD) ile uyumlu hale getirilmesini hedeflemektedir.
 
Sempozyumun amacı uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve genişletilmesinin yanı sıra aynı zamanda Türkiye için gerekli Enerji Verimliliği Politikaları ve Programları, Enerji Verimliliği Teknolojileri ve  Enerji Verimliliği Finansmanı konularındaki fırsatları tartışmak ve bulmaktır.
 
Ankara Anadolu Hotel Downtown'da gerçekleştirilecek etkinlikte; 15 farklı ülkeden, yaklaşık 40 davetli konuşmacının, 350'den fazla katılımcıyla deneyimlerini paylaşması bekleniyor. Sempozyum,  kamu kurumlarını, STK'ları, akademisyenleri, öğrencileri ve enerji verimliliği endüstrisinin temsilcilerini bir araya getirmeyi hedefliyor.
 
Kayıt ve Katılım
 
Sempozyuma katılım ücretsizdir. Ancak güvenlik sebebiyle ön kayıt yaptırmak zorunludur.
Kayıt formuna bu bağlantıdan erişebilir ya da web sayfamızdaki kayıt formunu kullanabilirsiniz.